KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Genel Açıklamalar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak