Our Human Resources Policy

İnsan kaynakları politika ve uygulamalarımız; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

Yönetici ve personelin MESCO’ya katkılarını ve başarılarını nesnel kriterler doğrultusunda değerlendirmek, ödüllendirmek ve üstün performansı teşvik ederek şirket performansını geliştirmek için Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Böylece çalışanların kendilerinden beklenenleri açık bir şekilde anlamalarına, daha verimli, etkili, nitelikli personel aracılığıyla performans standartlarının yükseldiği bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve etkili bir sistem ile MESCO’nun performansının sürdürülebilir şartlarda geliştirilmesine hizmet etmektedir.

Ayrıca çalışan haklarına verdiğimiz önem ile çalışanların gelişim ve eğitim planlarına daha kapsamlı ve objektif verilerle girdi sağlamak, gelişim ve eğitim faaliyetlerini saptamak ve planlamak, takım içi iletişimi arttırmak, takım çalışmasını güçlendirmek ve kariyer planlamaları için 360 derece performans değerlendirme yöntemi ile örgütteki geribildirim ve iletişimi de olumlu yönde etkilemekte, kişilerin gelişimini sağlayarak örgütsel gelişimi desteklemektedir.