Eğitim Politikamız

İşe başlangıçlarda verilen oryantasyon eğitimleri kapsamında operasyonel eğitimler / satis eğitimleri / kullanılan program ve crm eğitimleri / muhasebe eğitimleri gibi eğitimler ile 

1- İş arkadaşları ve yöneticiler ile ilişki oluşturma (benimsenme),
2- İşi başarmak için görevlerini öğrenme (yeterlilik),
3- Kurumdaki bölüm-birim bazında etkinliğini belirleme (rol tanımı),
4- Görev ve rolünün gereklerini sağlamaya yönelik gelişimini değerlendirme amaçlanmaktadır.

Performans değerlendirme sistemi ile personelim kariyerlerindeki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla periyodik olarak eğitimler organize edilmektedir.