Değerlerimiz

İnsana Değer Veren adaletli yaklasim; karşılıklı açık iletişim ve güvene dayalı samimi bir aile ortamı yaratan, çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşlarının sınırlarına özen gösteren, saygıyla yaklaşan, bireysel ve toplumsal değerlere önem veren, farklılıkları benimseyen, tüm personele adil davranılan bir kurumuz.

360 derece Etik; temelinde adalet ve hakkaniyet esasıyla iş yapma şeklini benimsemiş ve bu anlayışla iç ve dış müşterilere hizmet sağlayan, ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız.
Sürekli Gelişim; organizasyonel gelişim kadar bireysel gelişime de önem veren, çalışanlarının sürekli kendini geliştirmesine olanak tanıyan bir çalışma ortamı yaratan; iş yapış şekillerinin sürekli gelişip, değişmesine yönelik eğitimlerle yeni deneyimlere fırsat tanıyan; akıllı, öğrenen bir organizasyon modelini benimseriz.

Yenilikçi ve Teknoloji Odaklı; orijinal fikirlerin önemini kavramış, fark yaratan bireysel katkıyı önemseyen, bilişim teknolojilerini iş yapı şekillerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemiş güncel ve ilerici bakış açısıyla optimum faydaya odaklı hizmet anlayışıyla hareket ederiz.

Çevreye Duyarlı; çevreye duyarlı sistemleri iş yapış şekillerimize adapte ederek ekolojik dengelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan bir kurumuz.

degerler-tr