Mesco için; hedeflere ulaşmanın ve başarının temeli İNSANDIR!

Genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek yönetici adayları yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü kılmak birincil hedefimizdir.

Kurum kültürü çerçevesinde, takıma ortak bir bakış açısı kazandırmak, insan kaynağını en etkin biçimde kullanmak, sürekli eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişim sağlamak, insan kaynaklarını fonksiyonlarını planlamada ve gerçekleştirmede “müşteri odaklılık” anlayışını ön planda tutmak, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması çalışmalarını koordine ederek şirket organizasyonu içinde çalışanlara yatay-dikey hareket olanağı sağlamak, MESCO insan kaynaklarının başlıca ilkeleridir. Mesco çatısı altına; çalışkan, yetenekli, iletişim becerileri güçlü, yaratıcı ve başarılı insanları katmak, Onlara yatırım yaparak eşit şartlar altında gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kariyer yapmalarını sağlamak en önemli ve değişmez ilkelerimizdendir!

Çalışma ortamında ileri teknoloji ile sürekli bilgi akışı sağlanır. Kararların hızlı ve sağlıklı alınması, ancak doğru bilgi akışı ve uygun teknoloji ile gerçekleşebilir. İletişim kanallarının açık olması, sorunların ve konuların her yönüyle konuşulması ve tartışılması ile mümkün olur.

BİZ; sorunların masa başında değil, yerinde ve anında çözülmesi inancını taşırız. Hedef; girişimci, katılımcı, problem çözümüne yatkın, yaratıcı, sosyal ve kültürel farkındalığı yüksek, enerjik, coşkulu ve en önemlisi MUTLU profesyoneller yetiştirmektir.

ÜZERİMİZE DÜŞEN;

• Takımın refah, iş tatmini yüksek ve kariyer basamaklarını tırmanabilecekleri bir iş ortamı sağlamak
• Şirket içi bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik edecek takım ruhunu geliştirmek
• Şirket stratejileri ile insan kaynakları yönetiminin eş güdümünü sağlamak
• Kişisel ve mesleki gelişmelerine destek olarak başarının ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak
• Objektif ve duyarlı olma ilkelerini şirketin tüm kademelerinde eşit biçimde yürütmek
• Yeniliklerin peşinden gitmeyi ve yaratıcılığı teşvik eden bir kültür oluşturmak.

İş başvuru formunu buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Çalışan adayı aydınlatma ve açık rıza formunu buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

İŞ BAŞVURU FORMU

    CV'niz