KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza şahsen başvuru yaparak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile
Akdeniz Mah. Akdeniz Cad. No:14/32 Konak / İZMİR adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak, Veya ;
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmak suretiyle
ve e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılıp ………………………………………….. KEP adresine göndererek talebinizi iletebilirsiniz.
Eğer başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren
belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir resmi vekaletname) başvurunun ekinde
gönderiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

Veri Başvuru Formu